Mechanizmy wpływu społecznego

Mechanizmy wpływu społecznego

Teorie różnią się także w swoich przewidywaniach co do środków, za pomocą których wpływ społeczny oddziałuje na rozwój poznawczy. W teorii Piageta głównym czynnikiem rozwoju poznawczego jest równoważenie. Dzieci spostrzega się tu jako takie, które podejmują wysiłki zmierzające do poradzenia sobie z rozbieżnościami występującymi pomiędzy ich własnymi sposobami widzenia świata (ich schematami), a docierającymi do nich nowymi informacjami, i jako zmieniające swój sposób myślenia tak, aby osiągnąć lepszą zgodność z rzeczywistością. Gdy schemat zostaje zmieniony tak, że nowe doświadczenie lepiej do niego pasuje, ustala się na nowo równowaga na wyższym już poziomie. Piaget koncentrował swą uwagę przede wszystkim na „konflikcie poznawczym” powstałym w efekcie niezrównoważenia, pojawiającym się podczas działania w środowisku fizycznym lub logicznym. Jednakże we wcześniejszych pracach twierdził, że konflikt poznawczy może rodzić się w toku interakcji społecznej, w dyskusji pomiędzy dziećmi, które cechują się odmiennymi poglądami na jakiś temat intelektualny lub moralny. Taka dyskusja — logiczna -pozwala dzieciom zauważyć, że istnieje inne podejście, którego nie można łatwo dopasować do własnego, wcześniej istniejącego, punktu widzenia.

Categories: Szkoła

Comments are closed.

Airmax Internet na t

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, dostęp do szybkiego i ...

Światłowód Airmax

W dobie cyfryzacji i dynamicznie rozwijającej się technologii, konieczność szybkiego ...

Niesamowite możliwo

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym technologia ewoluuje w zawrotnym ...

Tajemnice i uwodzeni

Witamy w fascynującym świecie opowieści erotycznych, gdzie słowo "plaża" nabiera ...

Uzależnienie od Int

Wprowadzenie W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie technologia stale rozwija się i staje ...