Trwałe użytki zielone

edukacja (11)Zalicza się do nich pastwiska i łąki naturalne lub sztuczne. Pastwiska i łąki naturalne są to użytki, na których dzięki istniejącym warunkom klimatycznym, wodnym i glebowym rosną trwale różne rośliny w określonych zespołach. Pastwiska i łąki sztuczne są to użytki zielone założone i utrzymywane dzięki staraniom człowieka. Użytkowanie ich jest zazwyczaj krótsze niż naturalnych; porośnięte są przeważnie jednym gatunkiem roślin lub specjalnymi mieszankami ? trawami i roślinami motylkowymi lub mieszanką traw szlachetnych. Większość łąk i pastwisk w Polsce stanowią trwałe użytki naturalne. Ze względu na brak racjonalnego nawożenia, pielęgnowania i użytkowania znacznej ich części uzyskiwane plony zielonki są małe i o niskiej wartości pokarmowej. W naszych warunkach porost łąk najczęściej przeznacza się na siano, natomiast pastwiska wypasa się bezpośrednio zwierzętami. Najwłaściwszą jednak metodą wykorzystywania łąk i pastwisk jest użytkowanie przemienne, tj. kośno-pastwiskowe, gdyż w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie plonów i wartości pokarmowej paszy. Plony z łąk i pastwisk oraz wartość pokarmowa uzyskiwanej z nich paszy zależy od opadów atmosferycznych, warunków klimatycznych i glebowych w danej okolicy, stosunków wodnych w glebie, a także od sposobów użytkowania. Przez meliorację można w znacznym stopniu zwiększyć plony i wartość pokarmową zielonki z trwałych użytków zielonych, lecz przede wszystkim zależą one od składu botanicznego runi i procentowego stosunku w niej trzech grup roślin: traw, motylkowych i ziół.

Categories: Informacje

Comments are closed.

Airmax Internet na t

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, dostęp do szybkiego i ...

Światłowód Airmax

W dobie cyfryzacji i dynamicznie rozwijającej się technologii, konieczność szybkiego ...

Niesamowite możliwo

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym technologia ewoluuje w zawrotnym ...

Tajemnice i uwodzeni

Witamy w fascynującym świecie opowieści erotycznych, gdzie słowo "plaża" nabiera ...

Uzależnienie od Int

Wprowadzenie W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie technologia stale rozwija się i staje ...