Zanieczyszczenia i szkodniki

rp_nauka26.jpgZanieczyszczenie pasz ziemią, piaskiem, odchodami gryzoni itp. obniża ich wartość i może wywoływać zaburzenia w trawieniu, przez co zmniejsza się produkcyjność zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są takie zanieczyszczenia w paszy, jak kawałki szkła, drutu, gwoździe itp. Szkodniki i choroby atakujące rośliny w okresie wzrostu, a pasze ? w czasie ich przechowywania obniżają znacznie jakość i wartość pokarmową pasz. Rośliny porażone grzybami dają niskie plony, skarmianie uzyskanych z nich pasz wywołuje zaburzenia w trawieniu i w rozrodzie oraz obniżenie wydajności. Produkty przemiany grzybów mogą przechodzić do mleka, mięsa i jaj, zagrażając tym samym zdrowiu spożywających je ludzi. Pasze przechowywane w pomieszczeniach wilgotnych atakowane są przez pleśnie, wskutek czego stają się szkodliwe, a nawet trujące dla zwierząt. Szkodniki atakują w magazynach ziarno i produkty jego przerobu, zjadają je i zanieczyszczają oraz zwiększają zawartość w nich wilgoci. Wszystko to obniża wartość pokarmową pasz i przynosi poważne straty. W ostatnich latach stosuje się coraz więcej różnych chemicznych środków ochrony roślin, np. chwastobójczych, grzybobójczych i owadobójczych. Przy nieracjonalnym stosowaniu pozostałości ich w roślinach mogą działać szkodliwie na zdrowie zwierząt, na wyzyskanie przez nie pasz, a tym samym na obniżenie efektów ich skarmiania. Co gorsze, niektóre chemiczne środki ochrony roślin kumulują się w organizmie zwierzęcym, przechodząc do różnych narządów, mleka i jaj. Duża koncentracja tych środków chemicznych w produktach zwierzęcych zagraża zdrowiu człowieka.

Categories: Edukacja

Comments are closed.

Airmax Internet na t

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, dostęp do szybkiego i ...

Światłowód Airmax

W dobie cyfryzacji i dynamicznie rozwijającej się technologii, konieczność szybkiego ...

Niesamowite możliwo

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym technologia ewoluuje w zawrotnym ...

Tajemnice i uwodzeni

Witamy w fascynującym świecie opowieści erotycznych, gdzie słowo "plaża" nabiera ...

Uzależnienie od Int

Wprowadzenie W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie technologia stale rozwija się i staje ...